artykuł nr 1

Informacja w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

W przypadku braku dostępności cyfrowej dokumentów zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej, prosimy o informację telefoniczną (42 213 73 46) lub mailową (szkola@spwzaradzynska.pl ) z podaniem linku do materiału - zaproponujemy wersję alternatywną.

artykuł nr 2

INFORMACJA DLA RODZICÓW

                                            REKRUTACJA-INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zbliżającym
się terminem rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania
i rozprzestrzeniania się zjawiska, umożliwimy Rodzicom składanie wniosków o przyjęcie
do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres mailowy rekrutacja@spwzaradzynska.pl  Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły:

https://www.spwzaradzynska.pl/uczniowierodzice/rekrutacja/

 

           Wnioski w oryginale będą mogły być dostarczone przez Rodziców po zakończeniu
            zagrożenia epidemiologicznego.

                                         Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane 8 kwietnia 2020r.

artykuł nr 3

Witamy na naszej stronie BIP

powitanie w BIP